Φάκελος τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 25,5 ΜW της εταιρείας ΄΄ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε΄΄ στη θέση ΄΄ ΡΑΗ ΛΥΚΟΥ – ΦΡΑΣΟΥΡΙ ΄΄ των Δήμων Θηβαίων και Μάνδρας – Ειδυλλίας στους Ν. Βοιωτίας και Αττικής αντίστοιχα

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ .ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

Σχολιάστε