Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) βιομηχανίας παραγωγής προιόντων αλουμινίου της ΄΄ ALUMINCO Α.Ε. ΄΄ στη θέση ΄΄ Μεγάλη Ράχη΄΄ Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας.