Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) Φωτοβολταικού ( Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 60 MW της εταιρείας «HELIOTHEMA ENERGY S.A.» στη θέση ΄΄ Λούτσα΄΄ του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ . HELIOTHEMA ENERGY ΄΄