Φάκελος Τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) Φωτοβολταικού ( Φ/Β) σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 20 MW της εταιρείας «HELIOTHEMA ENERGY S.A.» στη θέση ΄΄ Μικροβούνι΄΄ του Ορχομενού Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ . HELIOTHEMA ENERGY ΄΄ ΒΟΙΩΤΙΑ-ΑΚΡ(2)

Σχολιάστε