Φάκελος Τροποποίησης – ανανέωσης της αρ. 115803/11305/09/01-02-2010 απόφασής μας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο), για την λειτουργία υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθυών συνολικής δυναμικότητας 310 τόνων/ έτος σε θαλάσσια έκτασης 30 στρεμμάτων στη θέση ΄΄ Κακιά Σκάλα ΄΄ Δ.Δ. Αγίου Ιωάννη Δ. Ταμυναίων Ν. Ευβοίας της εταιρείας ΄΄ LEMOND CO A.B.E.E ΄΄.

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ . LEMOND CO A.B.E.E EYBOIA.-ΑΚΡ

Σχολιάστε