Φάκελος Τροποποίησης, Ανανέωσης και Κωδικοποίησης, της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων πτηνοτροφικής μονάδας (δυναμικότητας 165.000 ωοτόκων ορνίθων και 40.000 νεοσσών) και των συνοδών αυτής έργων, στη θέση «Ντοροβάτα – Χέρσα», Δημοτικού Διαμερίσματος Ύπατου του Δήμου Θηβαίων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας με φορέα την «ΒΛΑΧΑΚΗΣ Α.Π.Ε.Ε.»..

ΦΑΚΕΛ-ΤΡΟΠ-ΒΛΑΧΑΚΗΣ-ΑΕ

Σχολιάστε