Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ, υφιστάμενου Σ.Β.Κ.Τ., της εταιρείας << WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ >>, με την από κοινού χρήση με την εταιρεία << VODAFONE >>, με κωδική ονομασία θέσης << ΔΡΟΣΙΑ 1200069 >>, στη θέση <<Πλησίον Προφήτη Ηλία>>, του Δήμου Χαλκιδέων Ν. Ευβοίας