Φάκελος Τροποποίησης Α.Ε.Π.0. (εκσυγχρονισμός, αύξηση δυναμικότητας από 298 σε 314 κλίνες και αλλαγή κατηγορίας από 3* σε 4*), του υφιστάμενου ξενοδοχείου με την επωνυμία «AMARONDA RESORT – SΡΑ», (πρώην «MALACONDA ΒΕΑCΗ»), ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΜΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», στην εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση «Μαλακόντα» του Δήμου Ερέτριας Ν. Ευβοίας