Φάκελος Μελέτη Περιβάλλοντος για τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 18MW της εταιρείας “ENVITEC Α.Ε.” στη θέση “ΚΟΡΥΦΗ” Δ.Ε. Στυραίων του Δήμου Καρύστου στο Ν.Ευβοίας

200 01072019 ΕΝΤ (1)

Σχολιάστε