Φάκελος Ανανέωσης / Τροποποίησης της υπ. αρ. πρωτ. 145968/25.06.2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αρ. 183458/9.08.2013 και 17721/1174/26.02.2019 ( ΑΔΑ: ΨΒΞΡ4653Π8-8Μ3) Αποφάσεις, της βιομηχανίας παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού «ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.», που λειτουργεί στην κοινότητα Δαμάστας,της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου του του Δήμου Λαμιέων του Ν. Φθιώτιδας( ΠΕΤ 2005307612/22.05.2020)

24-7-2020 ΧΑΤΡΤΟΠΟΙΙΑφθιωτιδας

Σχολιάστε