Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης της υπ’ αρ. 143830/05-11-2007 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που αφορά στη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής και διάθεσης τσιμέντου της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ στη θέση Καμάρι του Ν, Βοιωτίας

ΔΕΛΦΟΙ -ΔΙΣΤΟΜΟ ΥΠΕΝ-ΑΚΡ

Σχολιάστε