Φάκελος Ανανέωσης – Tροποποίησης της υπ’ αρ. 124363/16-04-2010 ΑΕΠΟ για τη Διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς ( Γ. Μ.) Ηλεκτρικής Ενέργειας 400 kv και Υποσταθμού, του ΘΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς και την υφιστάμενη Γ.Μ. 400 kv ΚΥΤ ΑΧΕΛΟΟΥ-ΚΥΤ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

254 07082019 ΕΝΤΟΛΗ

Σχολιάστε