Φάκελος ανανέωσης – τροποποίησης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) γαλβανιστηρίου της «ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ» στη θέση «ΡΟΥΜΑΝΙΑ» Δ.Ε. Οινοφύτων Δήμου Τανάγρας Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΤΡΟΠ. ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ- ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Σχολιάστε