Φάκελος Ανανέωσης – Τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων του έργου “Αποχέτευση και βιολογικός καθορισμός στη Θέση «Σπίθα» Δ.Ε. Οπουντίων” στο Δήμο Λοκρών Ν. Φθιώτιδας

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝ. ΤΡΟΠ_ βιολογικός καθορισμόςΔ.Ε. Οπουντίων- Τ.Π. ΦΘΙΩΤΙΔΑ (1)

Σχολιάστε