Φάκελος Ανανέωσης Περιβαλλοντικών όρων λατομείου αργίλου και συνοδών έργων της «ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στη θέση ΄΄Ρέμα Γιάννη΄΄ , ΤΚ Αμπελοχωρίου Δήμου Θηβαίων Ν. Βοιωτίας.

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ- ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ-ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε