Φάκελος ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο) για την εταιρεία ΄΄ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄ για τη μονάδα οστρακοκαλλιέργειας ( μύδια), δυναμικότητας 150 τον/έτος σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων , στη θέση ΄΄Μπούκα Σπερχειού΄΄ του Δήμου Στυλίδας , Ν. Φθιώτιδας.

ΟΣΤΡΑΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΄΄ ΄΄ΦΘ..ΔΑ

Σχολιάστε