Φάκελος ανανέωσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων φωτοβολταικού σταθμού (Φ/Β)παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2,997 MW της εταιρείας ΄΄ PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.΄΄ στη θέση ΄΄ Τρέπεζα΄΄ του Δ.Ε. Θίσβης του Δήμου Θηβαίων στο Ν. Βοιωτίας

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝ . ΄΄ PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε ΄΄ .ΒΟΙΩΤΙΑ-1

Σχολιάστε