Φάκελος Ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) Τοπικού Σταθμού Παραγωγής (ΤΣΠ) Ηλεκτρικής Ενέργειας της «ΔΕΗ Α.Ε.» στη νήσο Σκύρο Ν. Εύβοιας

ΦΑΚΕΛ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ- ΔΕH A.E.-ΣΚΥΡΟΣ_ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε