ΠΕ Εύβοιας: Τροποποίηση της υπ αρ 8167 / Φ14 / 235, λόγω προσθήκης εξοπλισμού παραγωγής ασβεστοπολτού , με φορέα εκμετάλλευσης τον Νικόλαο Αθανασάκη.

Τροποποίηση της υπ αρ 8167/Φ14/235

Σχολιάστε