ΠΕ Ευβοίας: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΟΧ1/2016 (με αριθμ.πρωτ.66827/2650/31-05-2016) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ)

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)Υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Πίνακα Απορριπτέων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

 

 

Σχολιάστε