ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ: ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΥ

Ενιαία άδεια εγκατάστασης

Σχολιάστε