ΠΕ Εύβοιας: Απαλλαγή από την υποχρέωση λήψης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Εφεδρικού Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (H/Z) , της εταιρείας ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ-Α.Ε.

Σχολιάστε