ΠΕ Ευβοίας: Ανάκληση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2059/Φ.15/103/31-08-2010 απόφασης χορήγησης Άδειας εγκατάστασης όπως αυτή παρατάθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 5668/Φ.15/103/12-11-2013 απόφαση, µονάδας αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών µε φορέα εκµετάλλευσης την εταιρεία «PAN OIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝA.E.»

ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΤΣΤΑΣΗΣ-PAN-OIL

Σχολιάστε