ΠΕ Εύβοιας: «Άδεια εγκατάστασης για μηχανολογική επέκταση – εκσυγχρονισμό σε υφιστάμενη βιομηχανία μορφοποίησης σιδήρου και συσκευασίας ζωοτροφών με την επωνυμία ‘ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.’»

AΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΚΛΗΡΑΣ-Ε.Π.Ε

Σχολιάστε