ΠΕ Εύβοιας: Άδεια εγκατάστασης για χώρο υποδοχής κινητών μονάδων – μονάδας προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης μη επικίνδυνων αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές & κατεδαφίσεις – εγκατάσταση αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων

Άδεια εγκατάστασης για χώρο υποδοχής κινητών μονάδων

Σχολιάστε