Έργο ύψους 300.000,00 € χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το Γήπεδο Καρπενησίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Προγραμματική_Γήπεδο (1)

Σχολιάστε