Εργασίες Τ.Ε.Ι. Άμφισσας

Τη σύμφωνη γνώμη της διατύπωσε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας, σήμερα 11 – 05 – 2012 για την υπογραφή σύμβασης του 1ου υποέργου με τίτλο «Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων Παραρτήματος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας στην Άμφισσα», της ομότιτλης πράξης με κωδικό ΟΠΣ 277520 συνολικού ποσού 3.960.000€ με Φ.Π.Α. με την ανάδοχη εταιρεία «ΣΜΙΛΗ Α.Τ.Ε.».

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε