Επιβολή προστίμου βάση της απόφασης Α2-861/22-8-2013 Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας)

 

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4177/13 ανακοινώνει την επιβολή προστίμου σε επιχειρήσεις. Πληροφορίες κ. Ε. Πόγκα τηλ: 2221353515.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο με αριθμ.πρωτ. 1116/14-02-2014

Σχολιάστε