Επιβολή Προστίμου του Ν.4177/2013 και της Α2-718/2014 Y.Α. από την ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας

 

        Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο

Σχολιάστε