ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α2-861/22-8-2013 Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της απόφασης Α2-861/22-8-2013 Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ ανακοινώνει την επιβολή προστίμου  στον Θωμά Κηρύκο. Πληροφορίες κ. Ε. Πόγκα τηλ: 2221353515.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο με αριθμ.πρωτ. 575/31-01-2014

Σχολιάστε