Επιβολή προστίμων σε εφαρμογή του Ν. 4177/2013(ΦΕΚ Α΄173) και της Απόφασης Α2-718 (ΦΕΚ Β΄2090/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας

Πατήστε εδώ να δείτε το σχετικό αρχείο.

Σχολιάστε