Επιβολή κυρώσεων στον κ. Σχορετσανίτη Κωνσταντίνο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στον κ. Σχορετσανίτη Κωνσταντίνο φορέα του τυροκομείου που βρίσκεται στη θέση “Καραβάδες” Ιστιαίας . Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο