Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία ‘Υιοί Ι. Μαυρίκου – Παπουλάκου & Σία Ε.Ε.’ για τη λειτουργία του ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων  στην εταιρεία ‘Υιοί Ι. Μαυρίκου – Παπουλάκου & Σία Ε.Ε.’ για
τη λειτουργία του ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας της, στη θέση ‘Κατρακυλα’ της νήσου
Σκύρου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας . Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ: 2221353441.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε