Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία Χαράλαμπος & Λευκοθέα Σούλτου Ο.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 και Ν. 3325/2005 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία Χαράλαμπος & Λευκοθέα Σούλτου Ο.Ε. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο