Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ – ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΑΒΕΕ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ – ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΑΒΕΕ». Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε