Επιβολή κυρώσεων στην Εταιρεία “SLIDER AEBE” φορέα δραστηριότητας παραγωγή και εμπορία λιπαντικών με έδρα την Ριτσώνα Αυλίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Επιβολή κυρώσεων στην Εταιρεία “SLIDER AEBE” φορέα δραστηριότητας παραγωγή και εμπορία λιπαντικών με έδρα την Ριτσώνα Αυλίδας. Πληροφορίες κ. Δ. Μπουτσιούκη τηλ. 2221353809.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε