Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.», για τις εγκαταστάσεις της στη θέση ‘Βρύσες’ Τ.Κ. Βαθέως Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011(Α143) ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.», για τις εγκαταστάσεις της στη θέση ‘Βρύσες’ Τ.Κ. Βαθέως Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Πληροφορίες Λ. Αρδίζογλου, τηλ: 2221353441.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε