Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία ‘ECO ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ’ για τη λειτ/γία μονάδας προσωρινής αποθ/σης, διαλογής και επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων – (ΚΔΑΥ), στην περιοχή ‘Μνήμα Κατή’,του Δήμου Χαλκιδέων

Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία ‘ECO ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ’ με δ.τ. ‘ECO ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.’ για τη λειτουργία μονάδας προσωρινής αποθήκευσης, διαλογής και επεξεργασίας μεταλλικών και μη μεταλλικών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων – Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), ιδιοκτησίας της, στην περιοχή ‘Μνήμα Κατή’ Δ.Κ. Βαθέος Δ.Ε. Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων της Π.Ε. Ευβοίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011(Α143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Πληροφορίες: Λ. Αρδίτζογλου

 

Δ/νση: Λ. Χαϊνά 93, ΧΑΛΚΙΔΑ ,34100

 

τηλ: 2221-3-53403 FAX: 2221-3-53451

 

e-mail: arditzoglou.l@evia.pste.gov.gr

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο


Σχολιάστε