Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «ΑΝΕΠΑΛ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία στην εταιρεία «ΑΝΕΠΑΛ Α.Ε.» φορέα της μονάδας χύτευσης αλουμινίου και κραμάτων αυτού από ανακύκλωση που βρίσκεται στη Θέση «Μνήμα Κατή» Ριτσώνας της ΔΕ Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων Νομού Εύβοιας και ανήκει στη κατηγορία Μέσης όχλησης. Πληροφορίες κ. Γ. Μαυροματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε