Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ A.E.Β.E» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ A.E.Β.E» στη θέση ‘Βραχοθανασακη’ περιοχή ‘Ριτσώνας’ Δ.Κ. Βαθέως Δ.Ε. Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ: 2221353403.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο