Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία “ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Ε.Π.Ε.” φορέα της δραστηριότητας ελαιοτριβείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία “ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΙΣΤΙΑΙΑΣ  Ε.Π.Ε.” φορέα της δραστηριότητας ελαιοτριβείο. Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίτζογλου τηλ. 2221353403.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε