Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία ΕΥΤΡΕΦΟ ΑΒΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία ΕΥΤΡΕΦΟ ΑΒΕΕ στη θέση ‘Αλιβερίου’ του Δήμου Κύμης Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Σχολιάστε