Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «Δομικά Υλικά Κατασκευαστική Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 και Ν. 3325/20005 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία «Δομικά Υλικά Κατασκευαστική Ε.Π.Ε.»  Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομμάτάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο