Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία “ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ – ARISTON GAΖ” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων  στην εταιρεία “ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ – ARISTON GAΖ” φορέα της βιομηχανίας αποθήκευσης – εμφιάλωσης – διακίνησης υγραερίου. Πληροφορίες κ. Δ. Γιαννάκος τηλ: 2221353409.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο