Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία ‘Ν. ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ & Μ. ΣΟΥΛΤΑΤΗ Ο.Ε.’ για τη λειτουργία του ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων  στην εταιρεία ‘Ν. ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ & Μ. ΣΟΥΛΤΑΤΗ Ο.Ε.’ για τη λειτουργία του ελαιοτριβείου ιδιοκτησίας της στη θέση ‘Λυκορέματα’ Τ.Κ. Κεχριών Δ.Ε. Ελυμνίων του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας τηςΠεριφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ: 2221353441.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε