Επιβολή διοικητικού προστίμου του Ν. 4177/13 από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας στα Πρατήρια υγρών Καυσίμων

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4177/13 ανακοινώνει την επιβολή προστίμου στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων. Πληροφορίες κ. Σ. Καλαβρή τηλ: 2221353512.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο με αριθμ.πρωτ. 24/10-01-2014

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο με αριθμ.πρωτ. 23/10-01-2014

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο με αριθμ.πρωτ. 26/10-01-2014

Σχολιάστε