Επιβολή διοικητικού προστίμου του Ν. 4177/13 από τη Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4177/13 ανακοινώνει την επιβολή προστίμου στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων. Πληροφορίες κ. Ε. Πόγκα τηλ: 2221353515.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο με αριθμ.πρωτ. 7810/13-12-2013

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο με αριθμ.πρωτ. 7819/13-12-2013

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο με αριθμ.πρωτ. 7839/13-12-2013

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο με αριθμ.πρωτ. 7842/13-12-2013

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο με αριθμ.πρωτ. 7843/13-12-2013