Επιβολή διοικητικού προστίμου του Ν. 4177/13 από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας στην επιχείρηση “Δημ. Γ. Σπυρίδης Α.Ε.”, εισαγωγέα αντλιών – μετρητών υγρών καυσίμων

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4177/13 ανακοινώνει την επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “Δημ. Γ. Σπυρίδης Α.Ε.”, εισαγωγέα αντλιών – μετρητών υγρών καυσίμων. Πληροφορίες κ. Ε. Πόγκα τηλ: 2221353515.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε