Επιβολή διοικητικού προστίμου του Ν. 4177/13 από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας στην CRETA PELLET HELLAS MEΠE

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4177/13 ανακοινώνει την επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “CRETA PELLET HELLAS MEΠE”. Πληροφορίες κ. Σ. Ψυχογιός τηλ: 2221353436.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο με αριθμ.πρωτ. 1269/21-02-2014