Επιβολή διοικητικού προστίμου από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την επιβολή προστίμου στον κ. Αθανάσιο Ζησίμου. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο με αριθμ. πρωτ. 2171/12-03-2014